disainikool kunstikool täiskasvanutele kunstistuudio täiskasvanutele lastekunstikool laste kunstistuudio koolist
по-русски
disainikool
Eelregistreerimine koolitusele

Täienduskoolitus täiskasvanutele (põhihariduse omandanud isikud)

Koolitamine toimub järgmistel erialadel:

INTERJÖÖRIDISAIN
MEEDIADISAIN
MAASTIKUARHITEKTUUR
MOEDISAIN

Õppimine kestab 2 aastat ja 6 kuud. Tunnid toimuvad 3 korda nädalas. Õppeaasta algab septembris ja kestab juunikuu lõpuni.

Õppevormid:
- õhtune õppevorm - õppetöö toimub tööpäevade õhtuti enamasti algusega kell 17.30.
- päevane/kombineeritud õppevorm - 2 korda nädalas hommikul ja 1 kord nädalas õhtul: joonistamine ja maalimine toimub tööpäeviti, hommikul, algusega umbes kell 11:00, erialaained toimuvad tööpäevade õhtuti enamasti algusega kell 17.30.

Kursuste eesmärk on anda põhiteadmisi erinevatest disaini valdkondadest ja arendada oskust antud aladel töötamiseks või ettevalmistust professionaalseks õppeks kõrgema astme koolis vastavalt profiilile.

Anda ülevaade disaini kujunemisest, disaini tähendusest ja teoreetilistest probleemidest.

Ülevaade disaini suhtest kunsti, tehnika ja tehnoloogiaga ning disaini tähenduse muutumisest erinevatel ajaetappidel. Ülevaade kaasaja disaini teoreetilistest alustest ja disaini põhiprobleemidest ning disaini strateegilisest rollist ettevõtluses.

Anda baasteadmised ja ülevaade ruumikujunduse erialast, tutvumine sisekujundaja-disaineri professionaalsete töövõtetega, arendada huvi antud eriala vastu.

Kursustel omandatakse nii õppeaine kui ka valdkonna pädevus.

Õppevorm sõltub õppeainest ja see võib olla teoreetiline (loeng, seminar), teoreetilispraktiline (loeng, praktikum) või praktiline (praktikum, töötuba) ning iseseisev töö.

Õppeplaanide koostamisel on pööratud erilist tähelepanu ainete valikule, õppe järjekorrale, tundide arvule, mis garanteerib materjali hea omandamise.

Õppeprogramm algab ühtsest üldkunstiainete kursusest, mis koosneb järgmistest ainetest: joonistamine, maal, värvusõpetus, kompositsiooni alused, stiilide ajalugu. Paralleelselt üldkunstide erialadega, kahel esimesel semestril programmis on eriala baas kursus, milleta ei ole võimalik järgmine professionaalne haridus, näiteks: sisearhitektuuri ja maastikudisaini - joonestamine, moedisaini - eskiisitehnika, meediadisaini - graafilised programmid ja muud. Üldkunstikursus toimub esimesel ja teisel semestril. Õppes pööratakse suurt tähelepanu individuaalsele ja loomingulisele tööle.

Peale teist ja neljandat semestrit kõikide erialade jaoks õppekavas on kohustuslik maalipraktika.

Kolmast semestrist toimub õpe vastavalt valitud erialale. Kolmandalt semestrilt programmis on osakonna profiil erialad. Üldkunsti erialadest joonistamine ja maalimine, jäävad õppekavasse kooli lõpuni. Õppe käigus paralleelselt teooriaga toimub praktiline töö.

Väga suur roll on iseseisval tööl. Põhiline õpitulemus seisneb praktilistes teadmistes ja võtete omandamises.

ÕPPETASU:
interjööridisain - DKI (128 € / kuus)
maastikuarhitektuur - DKL (128 € / kuus)
meediadisain - DKG (128 € / kuus)
moedisain - DKM (128 € / kuus)


Õppemaks ei sisalda vajalikud töövahendi ning -materjali maksumust. Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

TALLINNA VANALINNA KUNSTIKESKUS
Vana-Viru 3, 10111 Tallinn, Estonia
Тel: +372 6411788, +372 53896808
tvlkek@tvlkek.ee
www.tvlkek.ee