disainikool kunstikool täiskasvanutele kunstistuudio täiskasvanutele lastekunstikool laste kunstistuudio koolist
по-русски
lastekunstikool
Eelregistreerimine koolitusele

Võtame õpilasi vastu alates 10. eluaastast.

Õppeained:
- joonistamine,
- maalimine,
- vaba kompositsioon,
- skulptuur,
- vormiõpetus,
- kunstiajalugu,
- tekstiilikunst (batika),
- moedisain,
- graafilise disaini alused,
- trükigraafika (linoollõike),
- arhitektuurilise modelleerimise alused,
- arvutigraafika,
- värvusõpetus,
- üldkompositsioon,
- suvepraktika.

Põhiõppe kestvus lastekunstikoolis on 6 aastat:
- noorem aste 0-1 õppeaastani, tunnid toimuvad 2 korda nädalas;
- vanem aste 2-5 õppeaastani, tunnid toimuvad 3 korda nädalas.

Kunstikooli lõpetamiseks peab õpilane täitma õppekavaga kehtestatud nõuded. Kunstikooli lõpetamine ja lõpetamist tõendava dokumendi väljastamine toimub sama liiki munitsispaal huvikooli lõpetamiseks õigusaktides kehtestatud tingimustel ja korras.

2022/2023 õppeaastal on lastekunstikooli õppetasu:
ettevalmistusklass - LKK-0 (65 € kuus)
esimene klass - LKK-1 (70 € / kuus)
teine klass - LKK-2 (75 € / kuus)
kolmas klass - LKK-3 (75 € / kuus)
neljas klass - LKK-4 (75 € / kuus)
viies klass - LKK-5 (75 € / kuus)

Sellest tuleb tagasi aasta alguses tulumaks -20%. Õppemaks ei sisalda vajalikud töövahendi ning -materjali maksumust.

Kunstikooli algõpetuse klassidesse võetakse õpilased katseteta. Õpilase vastuvõtt kooli toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ja esitatakse vajalikud dokumendid.

TALLINNA VANALINNA KUNSTIKESKUS
Vana-Viru 3, 10111 Tallinn, Estonia
Тel: +372 6411788, +372 53896808
tvlkek@tvlkek.ee
www.tvlkek.ee