disainikool kunstikool täiskasvanutele kunstistuudio täiskasvanutele lastekunstikool laste kunstistuudio koolist
по-русски
TALLINNA VANALINNA KUNSTIKESKUS
Tallinna Vanalinna kunstikeskus (TVLKEK) on erakoolitusasutus, asutatud aastal 2003. Tallinna Vanalinna kunstikeskuse struktuuriüksusteks on Kunstikool ja Disainikool. Tallinna Vanalinna kunstikeskus pakub täiskasvanutele täienduskoolitust õppekavade "disainikool", "täiskasvanute kunstikool" ja "täiskasvanute kunstistuudio" järgi ja lastele huvikoolitus õppekavade "laste kunstikool" ja "laste kunstistuudio" järgi.

Kunstikeskuse ülesandeks ja põhieesmärgiks on huvitegevuse arendamine, pakkuda kunstialast vabahariduslikku koolitust ja täiendkoolitust ning koondada kunstiga tegelevaid inimesi ning luua võimalusi inimeste vabaks eneseväljendamiseks ja loominguliseks tegevuseks.

Kunstikeskuse eesmärgiks on luua võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks, kunstialaseks kutseõppeks vajaliku ettevalmistuse võimaldamine, kultuurihuvi süvendamine, võimaluste tagamine õpingute jätkamiseks.

TVLKEK võtab aktiivselt osa nii linna kui riigi kunstielust, osaleb erinevatel konkurssidel ja näitustel ning projektides nii Eestis kui ka välismaal. Meie õpilased on paljude rahvusvaheliste kunstivõistluste laureaadid Eestis, Poolas, Leedus, Jaapanis, Ukrainas, Venemaal, Šveitsis, USAs, Valgevenes, Bulgaarias.

Meie kool asub Tallinna vanalinna vanaaegses hoones, mis oli ehitatud 1887. aastal ja renoveeritud aastal 2017. aadressil Vana-Viru 3, teisel korrusel.

Kontaktid ja rekvisiidid:

TALLINNA VANALINNA KUNSTIKESKUS OÜ (TVLKEK)
Registrikood: 12502468
tegevusteate nr. 202789,
õppekava kood: 85665,
Vana-Viru 3, 10111 Tallinn, Estonia
Тel: +372 6411788, +372 53896808
tvlkek@tvlkek.ee
www.tvlkek.ee


Direktor
Vitaly Gretsi

TALLINNA VANALINNA KUNSTIKESKUS
Vana-Viru 3, 10111 Tallinn, Estonia
Тel: +372 6411788, +372 53896808
tvlkek@tvlkek.ee
www.tvlkek.ee